FANDOM


M4A1 là loại súng trường với khả năng nhả đạn rất nhanh, tuy vậy chính xác và sát thương của M4A1 là không cao. Đây cũng là một trong những khẩu có thể gắn đến 5 phụ kiện.

M4A1 sử dụng đạn súng trường và có 2 chế độ bắn tự động và bắn đơn.

Khẩu súng dễ dàng tìm thấy trong các tòa nhà ở mọi map trong ROS.

Phụ kiện phù hợp Sửa đổi

Nòng Sửa đổi

 • Nòng giảm tia lửa ST
 • Nòng giảm thanh ST
 • Nòng bù chụp ST

Tay cầm Sửa đổi

 • Bán tam giác
 • Tay cầm dọc

Băng đạn Sửa đổi

 • Băng QD ST
 • Băng Ex ST
 • Băng Ex-QD ST

Ống ngắm Sửa đổi

 • Ống ngắm Holo
 • Ống ngắm Red Dot
 • Ống ngắm 2x
 • Ống ngắm 4x
 • Ống ngắm 8x

Tay

 • Tay cầm M4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.